ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ ชื่อหัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
1. แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 รพ.เฉลิมพระเกียรติ 7 ก.ค. 2564
2. ผู้รับบริการคลินิก เบาหวาน ความดัน อาการปกติ รอรับยาที่บ้าน 14 ก.ค. 2564