ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
...
ผู้อำนวยการคนที่ 1
นพ.สมเกียรติ สอดโคกสูง
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2554 - 2560

...
ผู้อำนวยการคนที่ 2
นพ.แชมป์ สุทธิศรีศิลป
ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน