แผนที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ : เลขที่ 444 หมู่ 15 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230
โทรศัพท์ : 044-756150 ต่อ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โทรสาร : 044-756154
E-mail :strategy_chpkhos@gmail.com
Follow Us On Facebook